Alapszelvények rekonstrukciója a Duna—Tisza közén

Pályázat címe:

„Elfelejtett jégkori képződmények nyomában – Alapszelvények rekonstrukciója a Duna—Tisza közén”

 

Projekt azonosítója:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00082


Támogató szerv:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.


Támogatás mértéke és összege:

100 %, 100.000.000 Ft


Projekt időtartama:

2017. április 01.- 2019. október 31.


A projekt célja:

A projekt célja a Duna—Tisza közén található jégkori képződményeket feltáró alapszelvények, földtani feltárások (Szeged-Öthalom, Katymár, Madaras, Császártöltés) állagmegőrzését és geoturisztikai, örökségvédelmi célú bemutathatóságát segítő beavatkozások megvalósítása, valamint közvetlen környezetük természeti állapotának fenntartása és javítása.


A projekt tevékenységei:

A projekt keretén belül az alapszelvények rekonstrukciója során megvalósítandó tevékenységek:

a hazai és nemzetközi jelentőségű földtani képződmények szabad kőzetfelületeinek       kialakítása, megőrzése;
közvetlen környezetük természeti állapotának fenntartása, javítása;
állapotukat veszélyeztető tevékenységek, folyamatok megszűntetése;
balesetveszély megszűntetését célzó beavatkozások megvalósítása;
áramvezeték tartóoszlop fejszerkezetének madárvédelmi szempontú átalakítása;
földtani bemutatóhelyek létesítése a bemutathatóság és további kutathatóság biztosítása érdekében;
a területen található természeti, kultúrtörténeti értékek megóvása, élőhely funkciójuk megőrzésének biztosítása.

A projekt által érintett területek a következők:

1.   Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék

2.   Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék

3.   Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék

4.   Császártöltési magaspart

A beruházással megcélzott területek a földtani képződmények nemzetközi földtudományi jelentősége miatt kutatók, egyetemi hallgatók által évente többször látogatottak. Jelenleg a feltárást bemutató információs tábla nem található a területen és irányjelző táblák sem segítik a megközelítését.

A beavatkozások eredményeként a földtani képződmények huzamos ideig betölthetik tudományos és természetvédelmi funkciójukat, továbbá oktatási, ismeretterjesztési és geoturisztikai célokra is hasznosíthatók lesznek.

További információ:

További információért fordulhat Balázs Rékához az „Elfelejtett jégkori képződmények nyomában – Alapszelvények rekonstrukciója a Duna—Tisza közén” című projekt szakmai felelőséhez a balazsr@knp.hu elérhetőségen.