A szegedi Fehér-tó medrének rekonstrukciója

Pályázat címe: A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavának, a szegedi Fehér-tó medrének rekonstrukciója 130 hektáron

 Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2016-00048

Támogató szerv: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programok Irányító Hatósága

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 200.000.000 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2016.09.01. – 2020.01.31.

 

A projekt célja:

A múlt század elején a szegedi Fehér-tó természetes állapotában még egy nagy kiterjedésű, időszakos vízállású szikes tó volt. Tipikusan pusztai-sztyeppi környezetben fészkelő fajok alkották madárvilágát, mint gulipán, széki lile, gólyatöcs, székicsér és kis csér, a legeltetett gyepek-tocsogók, mocsarakra jellemző fajok mellett, mint bíbic, nagy goda, piroslábú cankó.

A szegedi Fehér-tavat, a Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavát mára már szinte teljes területén halastóvá alakították.

A Szegedi Fehér-tó X/I-II-III tóegységei állami tulajdonban és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében vannak. A tavak medre jelentős részben elnádasodott, ezért haltermelésre nem igazán alkalmas, kisvízen tartva parti madarak költésére sem megfelelő a jelen formájában.

A történeti térképek alapján megállapítható, hogy az állami tulajdonban lévő három tóegység jelentős része (90 %) az egykori szikes tómeder része volt.

A projekt célja, hogy egy stabil, évről-évre vízzel feltöltött sekély szikes vizes élőhelyet hozzon létre a Dél-Alföldön, amely szervesen kapcsolódna az észak déli irányú szikes tavak láncolatába a Duna-Tisza közén, ezzel költő-, pihenő- és táplálkozó területet biztosítva a Natura 2000 jelölő partimadarak (gólyatöcs, gulipán, széki lile) számára.

 

A projekt tevékenységei:

  •   A gátak elbontásával és a terület legeltetésével egy sekély vizű, szikes vizes élőhelyet kívánunk kialakítani, mely nem csak táplálkozó terület lenne a partimadarak számára, hanem a kialakítandó szigetek költési lehetőséget biztosítanának gulipánok, gólyatöcsök, széki lilék és egyéb madarak számára.
  •  Az újonnan kialakított tómeder növénymentesítésére és a későbbi elnádasodásának megakadályozására legelő állatokat telepítünk oda. A visszaalakított szikes tó medrét fix villanypásztorral körülvéve a szürkemarhák és bivalyok szabadon legelhetnek majd a területen. A terület nyugati szélén egy jószágállást is kialakítunk, amely magasabb térszínen helyezkedik el, mint az új tómeder, így belvízmentes is.
  •  A közelben található Tiszavölgyi Bemutatóközpontból induló tanösvény meghosszabbításával a gyalogos turisták számára is jól megközelíthető lesz a terület.
  •  Két les is épül majd a területen, egy magasles, valamint egy fotózásra és madármegfigyelésre alkalmas les. A lesek elhelyezkedésüknek köszönhetően jó betekintést adnak majd a terület madárvilágának életébe.

További információ:

Vajda Zoltán, pályázatkezelési és fejlesztési osztályvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: vajdaz@knp.hu, telefon: 76/500-067; 30/488-4552