Hírek, aktualitások

Javában rajzanak a díszes tarkalepkék a Peszéri-erdőben

Számos lepkefaj mellett a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) rajzása is megfigyelhető május közepén a Peszéri-erdőben. Ez a széles elterjedési területű faj eurázsiai faunaelem, amelynek sajnos a legtöbb európai állománya kipusztult mára, illetve nagymértékben megfogyatkozott. A Duna–Tisza közén napjainkra csak néhány populációja maradt fent, ennek megfelelően a megőrzése kiemelt fontossággal bír.

A jó természetességű, fajgazdag keményfás ligeterdők szegélyeihez kötődő díszes tarkalepke természetvédelmi helyzetének javítása érdekében az OAKEYLIFE-projekt keretében ökológiai folyósokat alakítottunk ki, valamint vesszős fagyal és magyar kőris csemetéket ültettünk a Peszéri-erdőben. A projekt során végzett vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az itt élő díszes tarkalepke populáció legfontosabb tápnövénye a vesszős fagyal. Annak ellenére, hogy a magyar kőris (és néhány helyen a magas kőris) tömeges a Peszéri-erdőben, ezekre a fajokra itt viszonylag ritkán petéznek a nőstények.

díszes tarkalepke
Párzó díszes tarkalepkék. Fotó: Peregovits László

Az eddig végzett vizsgálatok segítségével közelebb kerültünk ahhoz, hogy a díszes tarkalepke-populáció megőrzése érdekében tett intézkedéseket a populáció életmenetének pontos ismeretének birtokában tervezhessük és valósíthassuk meg.

Az OAKEYLIFE projekt megvalósítási időszaka alatt (2018–2022) a Peszéri-erdőben a díszes tarkalepke populáció egyedszáma megháromszorozódott, az elfoglalt élőhelyek kiterjedése pedig nagyjából másfélszeresére nőtt.

Szöveg: Peregovits László, Győri Gabriella, dr. Vadász Csaba, Schneider Viktor

díszes tarkalepke
Díszes tarkalepke tápnövényén, a vesszős fagyalon. Fotó: Peregovits László