Védett természeti területek és értékek nyilvántartása

A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet alapján a természetvédelmi feladatok ellátásához, a védett természeti területek, illetve védett természeti értékek mint a nemzeti vagyon részeinek számbavételéhez, továbbá a társadalom természetvédelemmel kapcsolatos adatigényének biztosításához szükséges adatok kezelése céljából a védett természeti területekről, valamint a védett természeti értékekről és azok földrajzi előfordulásáról országos hatósági nyilvántartást kell vezetni. A hatósági nyilvántartás részei:

  1. az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekről a a Védett Természeti Területek Törzskönyvét (a továbbiakban: Területek Törzskönyve), melyben elkülönítetten kell nyilvántartani az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó adatokat,
  2. a védett természeti értékekről Védett Természeti Értékek Törzskönyve (a továbbiakban: Értékek Törzskönyve), melyben elkülönítve kell vezetni:
  • védett (fokozottan védett) élő szervezetek;
  • élő szervezetek védetté (fokozottan védetté) nyilvánított életközösségei, élőhelytípusai;
  • védetté (fokozottan védetté) nyilvánított ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok.

A Területek Törzskönyvét és az Értékek Törzskönyvét (a továbbiakban együtt: Törzskönyvek) számítógépes nyilvántartási rendszerben, a Természetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) kell vezetni.

A Törzskönyvek adatait a KNPI a működési területén gyűjti, nyilvántartja a TIR által meghatározott struktúrában, és továbbítja az országos nyilvántartás számára.

A Törzskönyveket – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 27. §-ban meghatározott kivételekkel – bárki megismerheti, illetve arról az Info tv. 21. Közérdekű adat megismerése iránti igény fejezet alapján adatigénylést kérhet.  Az adatszolgáltatásért a KNPI - legfeljebb a másolat készítésével kapcsolatban felmerült költség mértékéig - költségtérítést állapíthat meg. A kérelmező kérésére a költség összegét előre közölni kell.