Állásajánlatok

Üzemeltetési és gépjármű referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján

pályázatot hirdet

üzemeltetési és gépjármű referens

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő – heti 40 óra (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - Központ

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő terület

Üzemeltetési feladatok:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hasznosításában álló, a közfeladatainak ellátásához kapcsolódó épületek, építmények, berendezések és gépészet működési feltételeinek biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Épületek, építmények fenntartásának, állagmegóvó karbantartásának biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Épületekben, építményekben lévő épületgépészeti rendszerek (fűtés, klímatizálás, vízellátás, szennyvízelvezetés) karbantartásának, valamint a tervezett és eseti javítások ellátásának biztosítása a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve.
 • Tűz és füstjelző rendszerek karbantartása, felülvizsgálatának elvégeztetése a központi épületekben.
 • Folyamatosan nyomon követi a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közüzemi költségeinek alakulását, a racionálistól eltérő adat esetén intézkedik annak kivizsgálásában, a probléma megszüntetésében.
 • Vagyonvédelmi (riasztó) rendszerek karbantartásának elvégeztetése a központi épületekben.
 • Közreműködik a fentiekkel, illetve az általános karbantartási keretszerződések megkötésével kapcsolatos beszerzési eljárásokban.
 • A speciális szaktudást nem igénylő meghibásodások esetében - a tájegységi üzemeltetési referensekkel együttműködve – intézkedik az Üzemeltetési Csoport karbantartóival azok elhárításáról, kijavításáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság teljes területén.
 • Részt vesz a megvalósítás előtt álló beruházások tervezési munkálataiban.
 • Intézkedik a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, ellenőrzések beszerzésében, ellenőrzi az elvégzett szolgáltatásokat. 
 • Intézkedik a felettes szervek által kért adatszolgáltatások teljesítéséről.
 • Alapvető tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok koordinációja és elvégeztetése.
 • Közreműködik a központi leltárkörzetben lévő eszközök, készletek selejtezésében, és a vagyontárgyak éves leltárában a leltározási ütemtervben meghatározottak szerint, illetve a Pénzügyi és Számviteli Osztály illetékes munkatársával egyeztetve.
 • Intézkedik a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséről. Értékesítés esetén intézkedik a tárgyi eszköz Vevő részére történő átadásáról, annak dokumentálásáról.
 • Intézkedik a vagyont érintő biztosítások megkötéséről, indexálásáról, kapcsolatot tart a biztosítási alkusszal, és adatot szolgáltat részére.
 • Nyilvántartások, gazdálkodási, javítási terv készítése, keretgazdálkodási nyilvántartások vezetése.
 • Tűzvédelmi-; elektromos-; emelőgép-; mezőgazdasági erő- és munkagépek felülvizsgálatának koordinációja és elvégeztetése.

Gépjármű, műszaki feladatok:

 • A Kiskunsági Nemzet Park Igazgatóság központja, illetve bármely tájegysége által bejelentett meghibásodás esetén intézkedik valamennyi erőgép, tartozékaik, terepjárók, személyautók karbantartásáról, meghibásodás elhárításáról.
 • A meghibásodott gépet bejelenti a szerződött szerviz partnernél, intézkedik az odaszállításról.
 • A meghibásodás elhárítása kapcsán kapott árajánlatot felülvizsgálja, vitatott tétel esetén egyeztet a szervizzel.
 • Nem kifogásolható árajánlat esetén indítja a javítás megrendelését, ellenőrzi az elvégzett munkát, számlák érkeztetése, megrendelővel egyeztetés, a számlán a teljesítést igazolása.
 • Az elvégzett szervizelések esetén azok rögzítése a nyilvántartó programban.
 • Nyomon követi az üzem- és kenőanyagok felhasználását, a gépek futásteljesítményét, azok fogyasztását.
 • Nem rentábilis javítási költségek esetén javaslatot tesz a forgalomból történő kivonásra.
 • Részt vesz a javítási keretszerződések közbeszerzési anyagának összeállításában.
 • A gépjármű üzemeltetéssel és javítással kapcsolatban folyamatos kapcsolatot tart az Üzemeltetési Csoporttal.
 • Kezeli a gépjárművek KGFB és CASCO biztosításait, kapcsolatot tart a biztosítási alkusszal, kár esetén intézkedik a kárrendezésről.
 • Számlák érkeztetése, megrendelővel egyeztetés, nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése.
 • Gazdálkodási és javítási terv készítése, mezőgazdasági gépekre, gépjárművekre lebontva.
 • GPS rendszer működtetésének kezelése (beszerelés, hiba bejelentés, stb.).
 • Pályázatkezelési Osztály részére pályázati beszerzésekhez műszaki tartalom meghatározás, megalapozás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Mobiltelefon
 • Kit. szerinti juttatások (családalapítási, iskolakezdési, gyermeknevelési támogatások)
 • Béren kívüli juttatás (cafeteria)

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú műszaki végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Épületgépész, építészmérnöki végzettség

Elvárások:

 • Felsőfokú műszaki végzettség
 • Folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód
 • Feladat és megoldás centrikus hozzáállás
 • Jó problémamegoldó képesség
 • Alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeret
 • Jó munkaszervezési és csoportirányítási képesség
 • Precizitás, pontosság, kreativitás
 • Megbízhatóság, felelősségvállalás
 • Határozottság, magabiztos fellépés
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Mobilitás a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság teljes területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2023.01.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az alábbi személy nyújt:

 • Orgoványi Erika Anna gazdasági igazgatóhelyettes (30/515-8986).

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: üzemeltetési és gépjármű referens.
 • Elektronikus úton Ugró Sándor igazgató részére címezve a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: üzemeltetési és gépjármű referens.
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.