Állásajánlatok

Természetvédelmi referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Természetmegőrzési Osztályára természetvédelmi referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozott

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Legfontosabb feladatok:

 • a természet védelméhez fűződő érdekek ügyféli nyilatkozat útján történő érvényesítése a
  védett és a fokozottan védett természeti területek és természeti értékek, Natura 2000 területek,
  valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek
  vonatkozásában a hatósági eljárások során, ahol az Igazgatóságot ügyféli jogok megilletik
 • közreműködés a tájvédelemmel kapcsolatos természetvédelmi kezelési feladatok ellátásában
 • közreműködés a más ágazatok által készített tervek természetvédelmi kezelői
  véleményezésébe
 • közreműködés az Igazgatóság működési területén a védett és a fokozottan védett, illetve a
  nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó természeti értékek, a Natura
  2000 területek természeti értékei és élőhelyei természetvédelmi kezelési szakmai feladatainak
  teljesítésében
 • közreműködés a biotikai adatok gyűjtésében és élőhelyek ökológiai felmérésében

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • cafeteria juttatás,
 • gyermeknevelési támogatás,
 • iskolakezdési támogatás.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárások:

 • Felsőfokú, szakirányú végzettség.
 • Képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Képesség az önálló terepi tényállástisztázásra, biotikai adatok gyűjtésére, ökológiai
  helyzetértékelésre.
 • Jogosítvány megléte.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatásban szerzett tapasztalat.
 • Gyakorlati természetvédelemben - nem szükségszerűen foglalkoztatotti jogviszony
  keretében – szerzett több éves tapasztalat.
 • Térinfomatikai szoftver használatában szerzett jártasság.
 • Angol nyelv minimum középfokú ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes
  szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2024. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakró-Nagy Zsolt nyújt a +36/30/867-4369-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő
  megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca
  19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „természetvédelmi referens”.
 • Elektronikus úton Ugró Sándor igazgató részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül.
  A tárgyban kérjük feltüntetni: „természetvédelmi referens”.
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt
  Ferenc utca 19.