Természetvédelmi referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Természetmegőrzési Osztályára természetvédelmi referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozatlan

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Legfontosabb feladatok:

 • Természetvédelmi kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek és egyéb, természetvédelmi közérdeket szolgáló tervdokumentumok elkészítése és felújítása;
 • védetté nyilvánításokkal kapcsolatos természetvédelmi kezelői feladatok koordinálása;
 • közreműködés a természetvédelmi élőhelykezelések és rekonstrukciók tervezésében és ellenőrzésében;
 • közreműködés biotikai adatok gyűjtésében és élőhelyek ökológiai felmérésében;
 • a természetvédelmi hatóság tevékenységét segítő természetvédelmi kezelői nyilatkozatok, szakértői vélemények készítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • gyermeknevelési támogatás
 • iskolakezdési támogatás

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárások:

 • Felsőfokú iskolai végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének a 124. pontjában meghatározottak szerint;
 • képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására;
 • nagyfokú terhelhetőség;
 • képesség az önálló terepi tényállástisztázásra, biotikai adatok gyűjtésére, ökológiai helyzetértékelésre;
 • elmélyült szakmai ismeretek megléte legalább egy élőlénycsoport tekintetében;
 • gyakorlati természetvédelemben - nem szükségszerűen foglalkoztatotti jogviszony keretében – szerzett több éves tapasztalat;
 • jogosítvánnyal rendelkezés;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • térinfomatikai szoftver használatában szerzett jártasság
 • angol nyelv minimum középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakró-Nagy Zsolt nyújt a +36 30 867 4369-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: természetvédelmi referens
 • Elektronikus úton Bakró-Nagy Zsolt részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: természetvédelmi referens
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.
Sziki őszirózsa monitoring a Böddi-széken. Fotó: Járdány Bence