Pénzügyi előadó, pénztáros

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Pénzügyi és Számviteli Osztályára pénzügyi előadó, pénztáros munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozatlan.

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Legfontosabb feladatok:

 • Az intézmény házipénztárának kezelése, a készpénzes számlák Forrás.NET programban való könyvelése. Folyamatos pénzellátásáról való gondoskodás, a házipénztárból felvett előlegek határidőben történő elszámolása.
 • A bankkártyával történő vásárlások során keletkező számlák iktatása, banki könyvelése.
 • Havi rendszerességgel a munkavállalók munkába járás elszámolásának számfejtéshez történő előkészítése. A belföldi és eseti jelleggel előforduló külföldi kiküldetések elszámolása.
 • A kimenő számlák elkészítése a Forrás.Net könyvelési rendszer segítségével a haszonbérleti szerződésekhez, természetbeni értékek bemutatásáról, értékesített készletekről, tárgyi eszközökről.
 • Szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása.
 • A szükséges egyéb adatszolgáltatások, gazdasági statisztikák határidőre történő elkészítése. Közreműködés a könyvvizsgálati, ellenőrzési munkafolyamatokban. Részvétel a leltározási és selejtezési feladatokban. Jogszabályok, pénzügyi előírások és belső szabályzatok naprakész ismerete

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás,
 • Gyermeknevelési támogatás,
 • Iskolakezdési támogatás.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárások:

 • Középfokú szakirányú végzettség.
 • Képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Elmélyült szakmai ismeretek megléte.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási számviteli gyakorlat.
 • Forras.Net programban szerzett jártasság.
 • Bérszámfejtési munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orgoványi Erika gazdasági igazgatóhelyettes nyújt a +36/30/515-8986-os, valamint Szabóné Bazsó Ágnes osztályvezető a +36/30/336-6402-es telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó, pénztáros
 • Elektronikus úton Orgoványi Erika részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: pénzügyi és számviteli ügyintéző (könyvelő).
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.