Állásajánlatok

Ökoturisztikai referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Dunamenti Tájegységbe ökoturisztikai referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozatlan.

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Dunamenti Tájegység

Kunszentmiklós-Nagyállás, DTE iroda, 6090 Kunszentmiklós V. körzet, Tanya 3.

Legfontosabb feladatok:

A Dunameti Tájegység (DTE) ökoturisztikai feladatainak ellátása, ezen belül kiemelten:

 • A DTE természetvédelmi célkitűzéseinek és stratégiájának népszerűsítése és az ezzel kapcsolatos kommunikáció megvalósítása
 • tájékoztató, ismeretterjesztő cikkek megírása
 • rövidebb és terjedelmesebb híradások, tájékoztató írások elkészítése és megjelentetése a KNPI honlapján és különféle közösségi médiafelületeken
 • A DTE területén megvalósuló természetvédelmi kezelések bemutatása
 • Közreműködés a KNPI ökoturisztikai és környezeti nevelési stratégiájának megvalósításában
 • Szakmai kapcsolattartás a KNPI Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályával, a KNPI más szervezeti egységeivel, illetve a társigazgatóságok szakembereivel
 • Szakmai csoportvezetések különféle korosztályok és célcsoportok számára
 • a DTE természeti értékeit és természetvédelmi célú kezelési koncepcióját bemutató túraszervezés és lebonyolítás
 • Csoportok szervezése és fogadása a KNPI/DTE oktatóközpontjában (Sztyeppék Háza), szakmai műhelytalálkozók, értekezletek, találkozók szervezése és lebonyolítása
 • A Sztyeppék Háza Oktatóközpont működésének koordinációja
 • Természetismereti foglalkozások szervezése és lebonyolítása
 • Aktív részvétel a DTE ökoturisztikai feladatainak ellátásában, az ezzel kapcsolatos működési feladatok ellátása (pl. az ökoturisztikai szakterületet érintő beszerzési eljárások lefolytatása)
 • Aktív részvétel a DTE ökoturisztikai stratégiájának alakításában, javaslattétel újszerű megközelítések bevezetésére

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás,
 • Gyermeknevelési támogatás,
 • Iskolakezdési támogatás.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárások:

 • Legalább középfokú szakirányú végzettség.
 • Képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Elmélyült szakmai ismeretek megléte.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • Felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Elmélyült ökológiai/zoológiai/botanikai ismeretek,
 • Ökoturisztikában, turisztikában szerzett jártasság.
 • Ökoturisztikai, oktatási, környezeti nevelői munkakörben szerzett tapasztalat
 • Nyelvismeret (angol, német, bármi egyéb)
 • Kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lóránt Miklós mb. osztályvezető nyújt a +36-30-336-4850-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ökoturisztikai referens
 • Elektronikus úton Lóránt Miklós részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: ökoturisztikai referens
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.