Különböző kaszálási gyakorlatok lepkepopulációkra kifejtett hatásának vizsgálata

Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Tűzlepke Bt.

Főbb eredményei

A program során a fülöpszállási Rekettyés ex lege védett terület láprétjein végzett, természetvédelmi célú területhasználat hatásait vizsgáltuk az ott élő lepkepopulációkra. A lápréteken folytatott, különböző típusú területhasználatok (kaszálás, legeltetés, sarjúlegeltetés) eltérő hatást gyakorolnak az élőhelyekre, az ott található vegetációra és állatfajokra. A különböző módon kezelt élőhelyfoltokon transzektek lettek kijelölve a lepkefajok felméréséhez oly módon, hogy a szegélyhatás minél kevésbé befolyásolja az eredményeket.. Elkészült a terület hosszú távú monitorozó terve is. A változatos kezelés kedvező a különböző lepkepopulációk számára. A szürkés hangyaboglárka nem volt kimutatható a területről, de a kezelés további finomítása, különös tekintettel a kornistárnics állományokat segítő beavatkozásokra, várhatóan elősegíti a faj betelepedését. Archív adatok felhasználásával elkészült a terület lepke fajlistája is.

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás