Jogi referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Jogi és Igazgatási Osztályára jogi referens munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap).

Jogviszony időtartama: határozott időtartam.

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Feladatok:

 • Hozzájárulás az igazgatóság célkitűzéseinek eléréséhez.
 • A Jogi és Igazgatási Osztály működésének segítése.
 • Az igazgatóság beszerzéseinél a szervezeti egységek munkájának segítése.
 • Az igazgatóság szerződéseinek alaki, tartalmi és jogi szempontú vizsgálata.
 • Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások nyújtása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Iskolakezdési támogatás.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • beszerzési/közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • jogi asszisztensi szakképesítés.

Elvárások:

 • gazdasági vagy jogi egyetemi/főiskolai végzettség,
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • feladat-centrikus hozzáállás,
 • jó problémamegoldó és szervező képesség,
 • precizitás, pontosság, talpraesettség,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
 • megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,
 • stressztűrő képesség,
 • határozottság, magabiztos fellépés,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Anett osztályvezető nyújt a +36/30/515-4534-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi referens.
 • Elektronikus úton Ugró Sándor részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: jogi referens.
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.