Hírek, aktualitások

Víz világnap – tartsuk a tájban a vizet!

Március 22., a víz világnapja. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.

Különösen érezzük ennek súlyát a Duna–Tisza közén, ahol a Homokhátságra jellemző a vízhiány. A klímaváltozás és az emberi tájátalakító hatások következtében az egykori vizes élőhelyek javarészt eltűntek. A csökkenő csapadékmennyiség, a felszín alatti vizek kitermelése, a csatornákkal történő vízelvezetés, a talajba szivárgó vizek mennyiségét csökkentő tájhasználat, valamint a nagy kiterjedésű faültetvények létesítése ebben a korábban zárt erdőtakarót nem hordozó térségben mind-mind szárazodáshoz vezettek.

Napjaink egyik elengedhetetlen természetvédelmi feladata a vízmegőrzés. Az éltető vizet vissza kell vezetni a tájba, és megtartani a mélyfekvésű területeken. Kisebb léptékű beavatkozásokkal is eredményeket tudunk elérni, melyeknek később mégis jelentős természetvédelmi hozadéka lehet.

Fotó: Turny Zoltán

Ilyenek például a Baksi-puszta Natura 2000 területen végzett, a vízviszonyok javítását célzó beavatkozásaink, melyeket egy Európai Unió által finanszírozott LIFE-projektből tudtunk finanszírozni. 2023. február 3. óta folyamatos a vízpótlás a pusztába, ami máris látványos eredményekkel jár.  Több mint 122 hektárnyi területet sikerült már elárasztani a Dong-éri-főcsatornából.

baksi-puszta
Számos kisebb-nagyobb kiöntés alakult ki a Baksi-puszta Natura 2000 területen. Fotó: Puskás József

A felső-kiskunsági gyepeken is nagy kiterjedésű, vízzel borított területek vannak a tél végi csapadéknak köszönhetően. A csapadékmennyiség közel sem volt elegendő, a leszáradás már megindult. Homokzsákokkal, kisebb földgátakkal igyekszünk megakadályozni a vizek visszafolyását a csatornákba. Így minimális költséggel, némi munkaráfordítással is jól látható, lokális eredményeket lehet elérni.

víz a pusztán
A felső-kiskunsági Nagy-rét egyik pontján kisebb földgát kialakításával akadályoztuk meg, hogy a területen összegyűlt víz elfolyjon a csatornába. Fotó Győrfy Hunor

Apaj környékén az elmúlt években egy Európai Unió által finanszírozott VEKOP projekt keretében mintegy 140 km üzemen kívüli csatornát temettünk be, megszüntettük a hozzájuk kapcsolódó műtárgyakat, valamint egyéb gödröket és tájsebeket. Ezek a munkálatok is azt a célt szolgálták, hogy a lehetőségekhez mérten helyreállítsuk az egykori természetes vízjárást a pusztán.

apaji puszta
A VEKOP projektterületen betemetett használaton kívüli csatorna nem akadályozza többé a víz áramlását. Fotó: Kiss Mónika

Egykor a vízzel való gazdálkodás része volt a mindennapi életnek. Elődeink megtanultak együtt élni vele, hasznosítani a felszíni vizeket, nem pedig minél gyorsabban megszabadulni tőle. A vizeinkkel való fenntartható gazdálkodás felé hosszú még az út, önmagában a természetvédelmi szakemberek akarata nem is elég hozzá. Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy apadó nemzeti kincsünk, a víz a tájban maradhasson.