Hírek, aktualitások

Védelem alatt állnak a partifecskék és a gyurgyalagok költőfalai

Már tojásokon ülnek a partifecskék és a gyurgyalagok, ezért fokozottan kell óvni a homokfalakban zajló költéseket a bolygatástól – hívja fel a figyelmet Igazgatóságunk.

Hazánk legkisebb fecskefaja, a partifecske és a színpompás gyurgyalag löszös, homokos magas partfalakban fészkelnek. Régebben a természetes fészkelőhelyeiket a szabályozatlan folyók szakadásos partfalai adták, ám ezek eltűnése miatt új helyszíneken jelentek meg. Költőüregeiket ma már jórészt homokbányák, dombvidéki löszfalak természetes szakadásaiba vájják, de szinte bármilyen függőleges partfalba képesek beköltözni, legyen az vízelvezető árok, építési területen lévő munkagödör vagy földhányás.

Partifecske fészkek löszfalon. Fotó: Puskás József

Az afrikai telelésükből tavasszal visszaérkező madarak április második felétől május végéig tucatnyi, akár százas nagyságrendben foglalják el a fészkelésre alkalmas homokfalakat. Ezek bolygatása évről évre visszatérő probléma. Költési időben, április 15.-augusztus 1. között nagyon fontos a telepek nyugalmának biztosítása, a homokbányászat és a földmunkák felfüggesztése. Amennyiben ezeken a helyeken ekkor mégis munkavégzés zajlik, az a tojások, a kotló madarak és a fiókák pusztulását okozhatja.

A partifecske Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A gyurgyalag szintén oltalom alatt áll, fokozottan védett, 100 000 Ft eszmei értéket képvisel. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A természetkárosítás bűncselekmény, jogi következményekkel jár. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a partifecske és gyurgyalag kolóniák zavartalan költésének biztosítása törvényi kötelezettség!

Az olyan építkezéseknél, ahol fennáll a veszély, hogy a munkagödrök vagy földhányások falában megtelepednek a partifecskék, és ezzel hónapokra leállítják az ott folyó munkát, legegyszerűbben ponyvás takarással lehet védekezni, amely érdektelenné teszi a madarak számára a homokfalat (természetesen kizárólag akkor lehet ezt alkalmazni, ha még nem telepedtek meg a falban!).

A partifecske a legkisebb fecskefajunk. Fotó: Puskás József
A fokozottan védett gyurgyalag is függőleges partfalakba vájja költőüregeit. Fotó: Kovács Sándor