Hírek, aktualitások

Lezártuk a tájidegen fafajokból álló erdők Natura 2000 jelölő élőhelyekké átalakítását célzó projektet

Lezárult az az uniós finanszírozású projekt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnál, amely a tájidegen fafajokból álló erdők átalakítását célozta meg Natura 2000 jelölő élőhelyekké. A fejlesztés 230 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg.

A pályázat keretében sikerült erősen leromlott, tájidegen faültetvények rekonstrukciója révén kedvező természeti állapotokat helyreállítani, a megmaradt természeti értékeket megőrizni, élőhelyeiket kiterjeszteni, a leromlott ökoszisztémák működését helyreállítani. A védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetét és állapotát speciális gépek és eszközök beszerzésével tudtuk javítani.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 azonosítószámú, „Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” című projekt megvalósítására 2016-ban nyert forrást.

A 2016. augusztus 1. és 2023. január 31. között megvalósított projekt fő céljai a kedvező természeti állapotok helyreállítása, az erősen leromlott, tájidegen faültetvények rekonstrukciója, továbbá a megmaradt természeti értékek megőrzése, valamint az élőhelyeik kiterjesztése voltak, különös tekintettel a pannon homoki borókás-nyárasok, fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek, ligeterdők, euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek jelölő élőhelyeire.

erdőtelepítés

A leromlott ökoszisztémák működésének helyreállítása, valamint a védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása érdekében történt a fejlesztés. A klímaváltozás hatásait mérsékelni és elviselni képes erdők létrehozása, illetve átalakítása, a túltartott vadállomány által okozott károk mérséklése volt a cél.

A Natura 2000, valamint a közösségi jelentőségű élőhelyek állapotának javításához és kiterjedésük növeléséhez erdészeti gépeket és eszközöket szerzett be a KNPI, ezek használatával nagyobb területeken lehet alkalmazni természetkímélő, a természetes erdőfelújulást is biztosító természetvédelmi erdőkezeléseket. Ennek következtében nőtt az erdőterületek természetessége, ezzel párhuzamosan csökkent a természetközeli erdőterületek izoláltsága, újra működőképesek lettek a megmaradt foltok közötti metapopulációs kapcsolatok. A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe elérte a 435 hektárt.

A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében, „Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 azonosítószámú projekt keretében, európai uniós támogatásból valósult meg.

győkérfésűfacsemete

terepjárók