Hírek, aktualitások

Évente többször is monitorozzuk az Igazgatóságunk működési területén lévő forrásokat

Az utóbbi évtizedekben bekövetkező szárazodási folyamatok, valamint az emberi tájátalakítási tevékenységek (pl. víztározó kialakítása, a felszín bolygatása, feltöltése) miatt a természetes források jóval kevesebb számban lelhetők fel. 2016-ban Nemesnádudvar és Csongrád mellett találtunk olyan forrásokat, amelyek a törvényi meghatározásnak (ex lege definíció) is megfelelnek, ennek megfelelően természetvédelmi oltalom alatt állnak.

A csongrádi forrás április közepi vizsgálatakor. Fotó: Unyi Miklós

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő két, az ex lege definíciónak is megfelelő forrásnál évente kétszer végezzük el a monitorozást. Az elfolyó vízhozam mérését követően a kapott értékeket kielemezzük, hogy többek között megtudjuk, milyen viszonyban van a forrásokból szivárgó víz mennyisége a csapadékkal és a környező talajvíz mennyiségével.

A csongrádi forrás április közepi vizsgálatakor készítette kollégánk ezt a rövid videót a víz feltörési helyéről, amelyen a víz által szállított világosabb színű talajszemcsékből kialakuló hordalékkúp is megfigyelhető, továbbá a forrás fakadási helyétől a Tisza felé kanyargó kis árok is jól látszik.

Miért fontos ezeknek a forrásoknak a feltárása természetvédelmi szempontból? Először is a természet védelméről szóló 1996. évi (LIII.) törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, melynek vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad. Másodsorban nemcsak a törvényi védettség indokolja a források felmérését, hanem az is, hogy működésük, természetszerű megjelenésük veszélyeztetett lehet az emberi átalakítások miatt.

A forrásokról szóló bővebb cikkünk az alábbi linken érhető el: https://www.knp.hu/hu/forrasok