Állásajánlatok

Gépjármű referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet gépjármű referens munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő – heti 40 óra (próbaidő kikötése mellett).

Jogviszony időtartama: határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:

 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - Központ (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)
 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő terület

Főbb gépjármű, műszaki feladatok:

 • A Kiskunsági Nemzet Park Igazgatóság központja, illetve bármely tájegysége által bejelentett meghibásodás esetén intézkedik valamennyi erőgép, tartozékaik, terepjárók, személyautók karbantartásáról, meghibásodás elhárításáról.
 •  A meghibásodott gépet bejelenti a szerződött szervizpartnernél, intézkedik az odaszállításról.
 •  A meghibásodás elhárítása kapcsán kapott árajánlatot felülvizsgálja, vitatott tétel esetén egyeztet a szervizzel.
 •  Nem kifogásolható árajánlat esetén indítja a javítás megrendelését, ellenőrzi az elvégzett munkát, számlák érkeztetése, megrendelővel egyeztetés, a számlán a teljesítést igazolása.
 • Az elvégzett szervizelések esetén azok rögzítése a nyilvántartó programban.
 • Nyomon követi az üzem- és kenőanyagok felhasználását, a gépek futásteljesítményét, azok fogyasztását. Kezeli, lekéri, ellenőrzi az elektronikus menetleveleket.
 • Nem rentábilis javítási költségek esetén javaslatot tesz a forgalomból történő kivonásra, döntést követően pedig intézkedik annak teljesítéséről.
 • Részt vesz a javítási keretszerződések közbeszerzési anyagának összeállításában.
 • A gépjármű üzemeltetéssel és javítással kapcsolatban folyamatos kapcsolatot tart a tájegységi üzemeltetési referensekkel.
 • Kezeli a gépjárművek KGFB és CASCO biztosításait, kapcsolatot tart a biztosítási alkusszal, kár esetén intézkedik a kárrendezésről.
 • Számlák érkeztetése, megrendelővel egyeztetés, nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése.
 • Gazdálkodási és javítási terv készítése, mezőgazdasági gépekre, gépjárművekre lebontva.
 • GPS rendszer működtetésének kezelése (beszerelés, hiba bejelentés, stb.).
 • Pályázatkezelési Osztály részére pályázati beszerzésekhez műszaki tartalom meghatározásában közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Mobiltelefon
 • Kit. szerinti juttatások (családalapítási, iskolakezdési, gyermeknevelési támogatások)
 • Béren kívüli juttatás (cafeteria)

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú és/vagy felsőfokú műszaki végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépészmérnöki végzettség

Elvárások:

 • középfokú és/vagy felsőfokú műszaki végzettség
 • folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód
 • feladat és megoldás centrikus hozzáállás
 • jó problémamegoldó képesség
 • alapszintű felhasználói számítástechnikai ismeret
 • jó munkaszervezési és csoportirányítási képesség
 • precizitás, pontosság, kreativitás
 • megbízhatóság, felelősségvállalás
 • határozottság, magabiztos fellépés
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • mobilitás a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság teljes területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2024.07.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az alábbi személy nyújt:

 • Posnyákné Kormos Edit mb. üzemeltetési osztályvezető (70/659-3228)

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gépjármű referens.
 • Elektronikus úton Ugró Sándor igazgató részére címezve a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: gépjármű referens.
 • Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.