Építésügyi referens

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Üzemeltetési osztálya építésügyi referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozott

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok, tevékenységi körök:

 • Az igazgatóság épületeihez, építményeihez kapcsolódó beruházási, karbantartási, felújítási munkák építészeti feladatinak ellátása, az ezekhez kapcsolódó beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása; 
 • beruházások során kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal;
 • az üzemeltetési osztály feladatkörébe tartozó ingatlanok állagmegóvásának biztosítása, állapotának folyamatos ellenőrzése, javaslattétel felújítási, átalakítási munkálatokra;
 • eseti és tervszerű megelőző karbantartási munkák megszervezése, rendszeres ellenőrzések, felmerülő hibák elvégeztetése;
 • épületek műszaki állapotfelmérése, felújítási műszaki leírások készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

 • Cafeteria juttatás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Iskolakezdési támogatás

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Építész/magasépítő technikusi, vagy műszaki képzési területen szerzett felsőfokú végzettség
 • Műszaki rajzok készségszintű ismerete
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriájú jogosítvány
 • Felhasználói szintű MS Office számítógépes ismeret (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási jártasság
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás;
 • problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség;
 • stressztűrő képesség;
 • határozottság, magabiztos fellépés;
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:   a munkakör 2019. november 01. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erika nyújt, a +36/70/199-7944 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő  megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: építésügyi referens.
 • Elektronikus úton Nagy Erika részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: építésügyi referens
 • Személyesen: Szenczyné Medgyaszai Réka, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.