KEHOP

A Kiskunsági Nemzeti Parki Igazgatóság természetvédelmi kezelés bizt. érdekében működtetett állattartó telepeinek korszerűsítése

Pályázat címe: „A Kiskunsági Nemzeti Parki Igazgatóság természetvédelmi kezelés biztosítása érdekében működtetett állattartó telepeinek korszerűsítése (projekt előkészítés)”

Projekt azonosítója: KEHOP-4.1.0-15-2021-00104

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Támogató szerv: Miniszterelnökség

Támogatás mértéke és összege: 100 %, 70.000.000 Ft (Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból)

Projekt időtartama: 2021. augusztus 01. – 2023. június 30.

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt célja:

A projekt célja a természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beavatkozások megalapozása, tervezése, részletes műszaki-szakmai előkészítése. Specifikusan a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság négy állattartó telepének fejlesztésének és korszerűsítésének előkészítése és tervezése valósul meg.

A projektben megjelölt területeken cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.

A projekt tevékenységei:

·         Bugaci állattartó telep felújítása

·         Pusztaszeri állattartó telep felújítása

·         Kígyósháti állattartó telep felújítása

·         Izsák 100-as állattartó telep felújítása

 

További információ:

Nagy László Zalán projektmenedzser, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, e-mail: nagyl@knp.hu, telefon: +36 30 213 9672